POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

Administratorem danych jest BAKOR INTERNATIONAL LTD SP. Z O. O.
z siedzibą w Skierniewicach, 96-100 , J. Sobieskiego 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000200513 , dla której akta rejestrowe prowadzi SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NIP : 8361202226, REGON: 750018597. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 1. W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Witryny, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Witrynie lub przetwarzane
  w związku z prowadzeniem serwisu, w tym dane Użytkowników, są chronione Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 2. Informacje o charakterze nie osobowym są zbierane automatycznie
  w celach administracyjno-technicznych. Na jej podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na Witrynie, Użytkowników i ich zachowań.
 3. Informacje osobowe zbierane są wyłącznie w sposób jawny i za wyraźną zgodą Użytkownika. Administrator danych nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że, wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych.
 4. Administrator danych zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Użytkowników Witryny w postaci ich zbiorczych zestawień, agencjom lub serwisom współpracującym. Takie informacje mogą być wykorzystywane w celu: monitorowania ruchu w serwisie, monitorowania oglądalności Witryny.
 5. Ponadto Użytkownik ma prawo przeglądania, modyfikowania lub wymazania swoich danych w każdej chwili poprzez prośbę wysłaną na adres e-mail: malkowski@bakor.com.pl lub pisemnie na adres: BAKOR INTERNATIONAL LTD SP. Z O. O., Skierniewicach,
  96-100 , J. Sobieskiego 16.
 6. Powzięto wszelkie adekwatne kroki w celu prawidłowego zabezpieczenia przechowywanych danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zablokowania nieautoryzowanego dostępu. Jednak
  z przyczyn technicznych odpowiedzialność Administratora danych
  z tego tytułu jest ograniczona wyłącznie do zagrożeń wynikających
  z rażącego niedbalstwa.
 7. W celu usprawnienia działania Witryny, na dysku twardym komputera użytkownika mogą być zapisywane pliki tekstowe, tzw. cookies. Ich celem jest identyfikacja komputera Użytkownika w celu szybszego dostępu do niezbędnych zasobów oraz w celach statystycznych. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies. Nie spowoduje to utrudnień w korzystaniu z Witryny.